Inicio

Política de Privacitat

Política de privacitat

www.renebarbier.es

 

 

 1. Identificació del Responsable del Tractament

 

COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

Us preguem que comuniqueu de forma immediata al Responsable qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal per tal que la informació continguda als fitxers del Responsable estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Podeu contactar amb el Responsable a través de l’adreça electrònica gdpr@freixenet.es.

El domicili a efectes de reclamacions correspondrà es Joan Sala 2, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona (ESPANYA).

 

 1. Finalitats del tractament 

 

a) Respondre les qüestions que l’interessat faci arribar al Responsable.

Termini de conservació: Les dades seran conservades mentre l’interessat no revoqui el consentiment atorgat. Posteriorment, en cas que sigui necessari, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Base jurídica: Interès Legítim del Responsable i Consentiment de l’Interessat.

b) Remetre a l’interessat comunicacions comercials sobre els nostres productes que puguin ser del vostre interès (newsletter).

Termini de conservació: Les dades seran conservades mentre l’interessat no revoqui el consentiment atorgat. Posteriorment, en cas que sigui necessari, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Base legitimadora: Consentiment exprés de l’interessat.

 

 

 1. Destinataris de les seves dades 

El responsable contracta amb tercers encarregats del tractament per poder prestar els seus serveis. A excepció d’aquestes entitats, no es comunicaran les vostres dades a altres tercers. Si per alguna raó cal comunicar aquestes dades a tercers, se n’informarà prèviament i, si escau, se’n sol·licitarà el consentiment i s’especificaran les finalitats de la comunicació i la identitat del tercer al qual seran comunicats. Així mateix, les dades es cediran en cas què un requeriment legal obligui a comunicar aquestes dades a un tercer. 

 

 1. Drets 

Les persones que ens faciliten les seves dades gaudeixen dels següents drets:

a. Dret d’accés

b. Dret de rectificació o supressió

c. Dret a la limitació del tractament

d. Dret a la portabilitat

e. Dret d’oposició

f. Dret a revocar el consentiment

 

a. Dret d’accés: Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació de si s’estan tractant dades personals que no concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals. 

b. Dret de rectificació: És el dret a obtenir la rectificació de les seves dades personals que tractem com a Responsables.

c. Dret de supressió: És el dret a obtenir la supressió de les vostres dades personals..

d. Dret a la limitació del tractament: És el dret que les seves dades deixin de ser objecte de les operacions de tractament corresponents quan es compleixi alguna de les condicions següents:

  • Quan vostè ja hagi exercitat els drets de rectificació o oposició prèviament i la sol·licitud es trobi en procés de determinar si escau o no. 
  • Si el tractament de dades fos il·lícit, cosa que implica la supressió de les dades, però vostè no vulgui que les seves dades siguin suprimides pel Responsable.
  • Quan les dades ja no són necessàries per al tractament, implica la supressió de les dades, però vostè desitja que el Responsable limiti el tractament de les dades i que les conservi per poder formular, exercir o defensar-se de reclamacions. 

  e.Dret a la portabilitat: És el dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica o que aquesta còpia es transmeti directament al Responsable que vostè indiqui, en cas de tractament automatitzat de les seves dades. Tingueu en compte que aquest dret no serà aplicable a: 

  • Les dades de terceres persones que vostè hagi facilitat al Responsable. 
  • Les dades que l’incumbeixin, però que hagin estat proporcionades al Responsable per tercers. 

f. Dret d’oposició: És el dret a oposar-se al tractament de les vostres dades personals. Vostè pot oposar-se a rebre comunicacions comercials tant pròpies com de tercers.

 

Si voleu obtenir més informació sobre els vostres drets, us suggerim que visiteu la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 

L’exercici d’aquests drets es podrà fer enviant un correu electrònic a gdpr@freixenet.es, indicant clarament quin dret voleu exercir i aportant una còpia del vostre document d’identitat per acreditar-ne la identificació. També poden adreçar-se a través del correu postal al domicili social del Responsable que figura al punt 1 de la present Política de Privacitat.

 

Addicionalment, us informem sobre la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent, en aquest cas, pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment, en cas que no hagi obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus drets. Podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels vostres telèfons 901 100 099 i 912 663 517 o l’adreça C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

 

 1. Mesures de seguretat 

El Responsable garanteix a l’usuari que el tractament de les seves dades compleix totes les disposicions legals en matèria de protecció de dades anteriorment esmentades, GDPR i LOPDGDD, i que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i que el tractament es pertinents i limitat en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

Així mateix, el Responsable garanteix que ha implementat mesures tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que s’estableixen al GDPR i a la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

 1. Procedència i veracitat de les dades.

La totalitat de les dades recollides procedeixen de l’interessat. L’Usuari, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, declara i es compromet a garantir la veracitat i exactitud de les dades aportades, així com ser-ne el legítim titular.

 

Així mateix, l’Usuari es compromet a mantenir actualitzades les seves dades en tot moment, i a comunicar sense demora al Responsable qualsevol modificació transcendent, com podria ser el canvi de correu electrònic proporcionat a través dels pertinents formularis allotjats al web de RENE BARBIER.

 

En aquest sentit, l’Usuari serà l’únic responsable de l’incompliment del previst anteriorment, exonerant FREIXENET de tota responsabilitat respecte a aquestes dades que l’Usuari no li hagi comunicat prèviament.

 

CLÀUSULES DE RECOLLIDA DE DADES

 

Si us plau, a l’hora d’incorporar les clàusules següents a la vostra pàgina web, tingueu en compte el següent:

 

  • Ha de ser col·locat el text íntegre que us facilitem. És a dir, casella de recollida de consentiment i primera capa d’informació amb l’enllaç a la política de privacitat.
  • La casella de recollida de consentiment de les clàusules no pot aparèixer pre marcada.
  • Si la casella no és marcada per l’interessat, la informació continguda al formulari no ha de ser enviada. En el seu lloc ha d’aparèixer un avís indicant que cal prestar el consentiment per continuar.
  • Heu d’indicar quins camps és obligatori emplenar a cada formulari.
 1. Formulari de contacte (clàusula per posar sota el formulari de contacte per fer consultes. No requereix casella de consentiment)

COMERCIAL GRUP FREIXENET, S.A. és el responsable de la recollida i tractament de les vostres dades amb la finalitat de gestionar la vostra consulta. La base jurídica per a aquest tractament resideix en el consentiment de l’interessat, així com en l’interès legítim del Responsable. No està previst cedir les dades a tercers. Us recordem que, en qualsevol cas, teniu el dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades personals, així com altres drets, com s’explica a la nostra política de privacitat.

 

 1. Clàusula general per e-mails

Les vostres dades personals seran tractades sota la responsabilitat de COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A. per resoldre la vostra consulta. Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per fer-ho. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a gdpr@freixenet.es. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat.

 

 1. Formulari de subscripció a la newsletter (clàusula per col·locar sota el formulari de newsletter). 

COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A. és el responsable de la recollida i tractament de les seves dades amb la finalitat de remetre comunicacions comercials amb novetats sobre els nostres productes que considerem que puguin ser del seu interès. La base jurídica per a aquest tractament rau en el consentiment de l’interessat. No està previst cedir les dades a tercers. Us recordem que, en qualsevol cas, teniu el dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades personals, així com altres drets, com s’explica a la nostra política de privacitat.

René Barbier

Para conocer nuestros productos debes ser mayor de edad.

¿Confirmas tener más de 18 años?